Kennismaken

Wanneer uw kind op onze school is ingeschreven ontvangt u ongeveer acht weken voor de vierde verjaardag een uitnodiging om samen met uw kind een kijkje te komen nemen. Uw kind mag dan al een middag meedraaien in de groep en u krijgt als ouder tijdens een bijeenkomst informatie over de school.
Ongeveer vier weken voor de 4e verjaardag mag uw kind nog 4 middagen meedraaien in de groep. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht(en). Daags na zijn of haar vierde verjaardag mag het kind hele dagen naar school. Ongeveer zes weken voor de zomervakantie worden er geen kinderen meer geplaatst. Kinderen die in deze zes weken vier jaar worden,starten in het nieuwe schooljaar.