Schooltijden, vakantie- en studiedagen

Op onze school hebben we een continurooster.
Dat betekent bij ons dat alle kinderen elke dag van 8.30-14.00 naar school gaan.
Vakantierooster 2019-2020
 
Start schooljaar   19 augustus 2019
Herfstvakantie   14 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie   23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie   24 t/m 28 februari 2020
Tweede Paasdag   13 april 2020
Meivakantie   20 april t/m 1 mei 2020
Bevrijdingsdag   05 mei 2020
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag   01 juni 2020
Start zomervakantie   13 juli 2020
Studiedagen:
Maandag 7 oktober 2020
Donderdag 13 februari 2020
Maandag 4 mei 2020
Vrijdag 12 juni 2020
Maandag 15 juni 2020